Wereldspel

Wereldspel

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces waarbij zintuiglijke informatie gelijktijdig wordt verwerkt. Het kan omschreven worden als ruimtelijk denken: het denken in beelden en gebeurtenissen. In het onderwijs wordt informatie talig aangeboden, gestructureerd, in kleine stapjes met het accent op verschillen. Beelddenkers willen juist overzicht, werken vanuit het geheel en letten op overeenkomsten.

Informatie komt tegelijkertijd binnen, hierdoor overzien beelddenkers het geheel en komen ze snel tot een oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing is een probleem. Het is voor beelddenkers moeilijk om het beeld om te zetten in taal. Hierdoor lijken de beelddenkers traag terwijl ze in hun hoofd de oplossing al weten!

Hoe herken je een beelddenker?

 • De beelddenker blijft meestal wat achter in ontwikkeling, komt jong over.
 • Vertellen gebeurt vaak met veel gebaren. Fantasie en werkelijkheid zijn moeilijk te onderscheiden, woorden worden verhaspeld, het is geen samenhangend geheel en er kunnen woordvindproblemen zijn.
 • De informatieverwerking verloopt traag. De beelddenker heeft moeite met luisteren en moeite om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Het oriënteren in de ruimte is vaak blijvend lastig; motorische vaardigheden als fietsen, zwemmen, balspelen en schrijven zijn moeilijk te leren.
 • De leerling maakt vaak lange tijd een overmaat aan fouten bij volgorde van letters, zinnen en cijfers.
 • Automatiseringsprocessen, zoals lezen, tellen, sommen tot 10, tafels en topografie verlopen moeizaam. De herhaling van leerstof en extra uitleg helpen weinig.
 • Beelddenkers zijn soms behoorlijk koppig. Ze hebben meestal, uit lijfsbehoud, een goed doorzettingsvermogen.
 • Ze krijgen vaak op hun kop vanwege rommeligheid en vergeetachtigheid wat betreft het opruimen van spullen .
 • Standjes en grapjes worden meestal te persoonlijk of te letterlijk opgevat.
 • Ze staan vaak wat alleen tussen broertjes / zusjes en andere kinderen .
 • Het lees-taalproces kenmerkt zich door onvoldoende leesvorderingen en moeite met hardop technisch lezen; het stillezen en het leesbegrip is veel beter.
 • ‘Kleine’ woordjes worden verwaarloosd, er worden synoniemen gelezen, er is tegenzin in het lezen van ‘grote’ boeken.
 • Het beginnend lezen verloopt vaak nog wel redelijk vanwege het visuele karakter.
 • Er kan een groot verschil bestaan tussen de taal-leesprestaties en de overige vakken.

 

Bron: Gebaseerd op ‘woordblindheid en beelddenken van drs. P.C.Ojemann’.

 

Individueel Beelddenkonderzoek

Herkent u in uw kind een beelddenker en vraagt u zich af of de gedrags- en/of de leerproblemen voortkomen uit het (te) veel denken in beelden? Door middel van een individueel beelddenkonderzoek kan Zo kan je leren vaststellen of uw kind een beelddenker is of niet.

In samenspraak met ouders en onderwijzend personeel wordt er een individueel beelddenkonderzoek afgenomen. Op deze manier kunnen tips en adviezen die voortvloeien uit het onderzoek het beste worden geïmplementeerd in de praktijk. Door vroegtijdig beelddenken te signaleren, kan er direct hulp geboden worden. Bent u ook een voorstander van preventief handelen? Grijp in en voorkom verdere frustratie. Leer gebruik te maken van de juiste leeringangen.

 

Intake, onderzoek en uitwerking van het verslag nemen tien tot twaalf uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind een dagdeel duurt. Het verslag wordt uitgereikt aan en doorgesproken met de ouder(s). De leerkracht wordt via de ouder(s) geïnformeerd.

Wat biedt het onderzoek?

Het individueel beelddenkonderzoek biedt:

 • Het wereldspel, dat duidelijkheid geeft of uw kind een beelddenker is.
 • Het pedagogisch/didactisch onderzoek, dat inzicht geeft in het denk- en leerniveau van uw kind.
 • Een fixatie disparatie onderzoek, dat bovenal checkt of de ogen wel goed samenwerken.
 • Een geheugenonderzoek, dat inzicht geeft in sterke en zwakke leeringangen
 • Een compleet schriftelijk verslag inclusief tips en adviezen.

 

Het onderzoek kan worden afgenomen bij kinderen vanaf groep 4  tot en met 16 jaar. Voor kinderen in groep 1 tot en met 3 worden aangepaste materialen gebruikt.

 

Prijzen?

Klik de knop hieronder voor alle prijzen en tarieven

WhatsApp chat