Leren leren methode

Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat?

Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als

 • spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?)
 • huiswerk plannen (help, ik red het nooit)
 • tekstbegrip (wat moet ik precies leren?)
 • doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd)
 • en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

De lesstof is niet het probleem maar de manier waarop informatie wordt aangeboden en verwerkt. Door beeld en taal te combineren en beweging in te zetten als leermiddel, wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein en leer je sneller, effectiever, maar vooral ook leuker!

Alles op een rijtje: 

Het:

 • is een korte training van 6 -10 uur voor kinderen in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO
 • maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert de techniek van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert de lesstof in een overzicht te plaatsen middels een conceptmap
 • pakt faalangstgevoelens aan en het vergroot het zelfvertrouwen
 • leert de lesstof op een leuke en visuele manier aan te pakken
 • werkt met nieuwe, bewezen leertechnieken die aansluiten bij het jonge brein
 • is bewezen effectief bij onder andere tekstbegrip, leren en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
 • biedt een handvat bij kinderen met A(D)HD, ASS, dyslexie
 • sluit naadloos aan bij visueel ingestelde kinderen (beelddenkers, hoogbegaafden)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie (na zelf verder hierin te trainen)
Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het lange termijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het lange termijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

WhatsApp chat