info@zokanjeleren.nl

Zo kan je leren

Welkom op de site van Zo kan je Leren.

Het onderwijs in Nederland biedt de leerstof voornamelijk via taal aan. Kinderen die vooral visueel zijn ingesteld ondervinden hierdoor problemen bij het opslaan en verwerken van de leerstof.

Bij de praktijk Zo kan je leren wordt aandacht besteed aan het visueel ingestelde kind.

In mijn praktijk Zo kan je Leren  wil ik kinderen die een meer visuele manier van leren hebben helpen de lesstof op een andere manier eigen te maken.

Hiervoor gebruik ik de Leren Leren Methode. Dit is een onderwijsondersteunende methode waarbij kinderen door middel van een aantal basistechnieken taal en beeld leren combineren en zo tot betere leerresultaten komen.

De kinderen ontdekken hierbij hun talenten en krijgen weer plezier in het leren.

De methode is heel geschikt voor kinderen met dyslexie, hoogbegaafdheid en beelddenken.

De methode wordt aangeboden aan basisschoolleerlingen in een korte cursus  van 8 bijeenkomsten van 75 minuten. De cursus is bestemd voor kinderen van 8-12 jaar en wordt gegeven in een klein groepje van 4-6 kinderen, zodat de kinderen voldoende aandacht krijgen.

Ook voor kinderen uit het voortgezet onderwijs is deze methode uitermate geschikt. Deze cursus is geschikt voor kinderen vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs en wordt in een dag gegeven van 6 uur

De aanmelding gaat via het contactformulier. Hierna volgt er een intakegesprek met de ouders van 30 minuten.


Mijn Diensten

hieronder ziet u wat ik te bieden heb.

Leren Leren Methode

De LEREN LEREN Methode is een studievaardigheid methode voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

Wereldspel

Herkent u in uw kind een beelddenker en vraagt u zich af of de gedrags- en/of de leerproblemen voortkomen uit het (te) veel denken in beelden? Door middel van een individueel beelddenkonderzoek kan Zo kan je leren vaststellen of uw kind een beelddenker is of niet.

Begeleiding

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig bij het leren?

Reken en spelling bootcamp

Heeft je kind moeite met de plus- en minsommen tot 20? Telt je kind nog steeds op zijn vingers? Lukt het maar niet om de tafels te onthouden? Levert het stampen van de tafels alleen maar frustratie op? Of gaat spelling moeizaam?

JaMaRarekencoach

JaMaRa is een unieke rekenaanpak
om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Bal-A-Vis-X

Is een programma dat bestaat uit een serie van 300 ritmische oefeningen met speciale zandzakjes en balletjes, terwijl je op een balanceer bord staat.

Locatie

Leonard Bernsteinstraat 24

1311KN Almere

0624197593

info@zokanjeleren.nl

Follow Us

Maak een afspraak!

WhatsApp chat